Olin syyskuussa kierrätystalouden ”Design Thinking” metodin työpajassa, Helsingin Konepaja Brunossa. Design Thinking -metodilla toteutettu tapahtuma oli osana Helsinki Design Weekin tarjontaa.

Työpajassa käsiteltiin ihmisten tietoa kierrätystaloudesta ja se miten osaisimme hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet liiketoiminnaksi.

Design Thinking projektit yleisesti vaiheistetaan ja riittävästi iteroidaan vaiheissa 1) tiedonkeruu, 2) tiedon analysointi, 3) palveluiden konseptointi, 4) palveluiden tuotteistus ja 5) liiketoiminnan suunnittelu.”  

Tässä Desing Thinking työpajassa luotiin palveluita erillaisille kierrätystalouden käyttäjille. Etukäteen oli  luotu neljä (4) käyttäjää ja heidät oltiin suunniteltu verkkokysymysten pohjalta. Kysely oltiin toteutettu noin sadalle (100) mahdolliselle käyttäjälle ja vastauksien pohjalta luotiin profiilikuvaukset käyttäjistä sekä niiden pohjalta luotiin neljä ryhmää.

Minkälainen kierrättäjä olet? Hanskaaja vai hamstraaja? Testaa:

kysely

Meidän ryhmälle tuli käyttäjäprofiiliksi kierrätystalouden ”hanskaaja” ja yleisesti enemmän valistunut kuin keskivertoinen kierrättäjä. Aloitimme palvelun konseptointia varten luomaan käyttäjä empatiaa ja samaistumista mahdollisiin tarpeisiin. ”hanskaajamme” oli nuori sinkku nainen Helsingin Kampista, asuu kimppakämpässä ja arvostaa kierrätyksen tiedostamista sekä pukeutumisen ulkonäkö oli palvelun käyttäjälle poikkeuksellisen tärkeää. Palvelun käyttäjä oli myös HR asiantuntijana erittäin hyvä hyödyntämään olemassa olevia palvelukanavia sekä tiedon etsinnässä keskiverto osaavampi.

Kun työpajan pitopaikkana oli kierrotyskohde Konepaja Bruno, niin ryhmämme empatia heräsi erittäin helposti. Kohde mahdollisti nopean kierrätystalouden ajatuksen ja samalla ryhmässä miettittiin, että miten Konepaja Brunoa voisimme hyödyntää kierrätystalouden tavoilla. Vastaavia kohteita on jo paljon kierrätystalouden liiketoiminnassa kuten Tampereen ja Forssan Finlayson tuotantokiinteistöt sekä Turun Logomo korjaamokiinteistö tai meidän Cerionin toimitilat Aurajoenrannalla Turussa. palveluiden_konseptointi1

Ryhmämme oli erittäin hyvin ”miehitetty” kierrätys palveluiden käyttäjäjistä ja toiset jo hyödynsi vastaavia palveluita enemmän, joka helpotti paljon ryhmä keskustelua. Suunnittelun työkaluna hyödynsimme Siilin luomaan suunnittelupohjaa palvelukanavista, palvelupoluista ja henkilöiden kohtaamisista, maksutavoista ja käytettävyyden suunnittelussa (User Experience, UX).

palveluiden_konseptointi3Suunnittelimme neljä (4) erilaista konseptoitua palvelua tavaroiden, vaatteiden vuokraamiseen ja myyntiin. Mietimme mahdollisen tarkkaan tuotteen käyttöönoton kustannusarvion sekä käytettävyyttä (UX) ”hanskaajalle”. Konseptoinnin tuloksena hyödynsimme sosiaalista mediaa, jonka käyttäminen on varmasti tuttu ”hanskaalle”. Tori.fi ja Fecebook on tiedossa olevia kohtaamisen rajapintoja (palvelukanavat) tarjontaan ja hankintaan. Kyseiset palvelukanavat samalla mahdollistaa henkilötunnistautumisen tarjoajasta ja hankkijasta. Näin ollen pelkoriskit laskee hankintaan ja palvelukanavien ylläpidosta ja tietoturvasta vastaa olemassa oleva palveluntarjoaja. Palvelupolkussa suunnittelimme ennen kaikkea tavaran vaihtamista kasvotusten tai hyödynnettäisiinkö ”kahvioita” palvelupisteenä, näin ollen maksaminen tapahtuisi kahviossa. Vaihtoehtoina oli myös tuttu ”rahat tilille” periaate, niin toimittaisimme tai postittaisimme tavarat jälkikäteen. Tilisiirrot ovat tosin hitaita ja kaupan pysähtyminen tai jopa kassavirran pysähtyminen on suuri riskinen.palveluiden_konseptointi2

Suunnitelman toisena vaihtoehtona oli erittäin yleinen ja meille kaikille tuttu ”Apsi”. Apsien käyttöönoton toteutuskustannukset ovat tietenkin huomattavasti isommat kuin sosiaalisen median tai verkkoporttaalien palvelukanavat. Kauppojen Apseja on saatavilla erittäin paljon, niin markkinointi tulee erittäin oleelliseksi asiaksi. Markkinoinnin lisäksi vaatimusmäärittelyiden pohjalta Apsin käyttöönottokustannukset ovat yleisesti alkaen 40.000€.

Suunnittelimme että apsimme ladattaisiin kaupasta puhelimeen, puhelimme kamera toimisi tavaroiden tietojen skannaajana (kuten tälläkin hetkellä tehdään matka-/ kululaskujen kuiteille) ja mahdollistaisi tarjonnan tietokannan (koot, värit, tyylit, tarjonnan tavat vuokraus/myy/”mahdollisesti tarjolla”, paikkatiedot sekä kartat tarjottaville palvelupisteille, valmistusmaat ja tuotemateriaalit), erittäin hyvän hakutoiminon sekä käyttäjäprofiilin vaatimustietojen syöttämisen (koot, tarpeet/toiveet, sijaintitiedot hakureiteiksi, maksuhaitarin tai maksutavan ym. toiveet). ”Hanskaaja” varmasti arvostaisi kyseisestä tietorekisteriä ja tavaroiden hiilijalanjälkeä enemmin kuin alhaista kustannusta. – Apsi myös mahdollistaa helpon matkapuhelin maksamisen ja rahavarauksen operaattoripalveluina tai laskutuksen, niin näin käytettävyys on parempi sekä palvelun ketteryys nopeampaa. ”Hanskaaja” käyttäjä todennäkösesti haluaa hankinnan nopeasti ostettua/vuokralle naapurista ja tarvittaessa vaatteiden palauttamisen helpoksi.

Päätimme esitellä konseptoidun matkapuhelin Apsin ja sen palvelukanavan toiminnan, palvelupolut toimituksille sekä ylläpidon tavaratiedoille. Samalla esittelimme kustannuksian arviointia ja liiketoiminnan tulovirtoja tuotteistetulle palvelulle.

konseptointi

Design Thinking työpaja oli erittäin mielenkiintoinen ja ilo viettää mielenkiintoisten ihmisten kanssa syyskuun ilta. Suurinosa hanketyöstä oli tietenkin tehty etukäteen tiedon kerräämisen ja analysoinnissa sekä vaiheiden iteroinnilla. – Olisi ollut mielenkiintoista viedä hanketta eteenpäin ja alkaa tekemään konseptoinnista tuotteitta sekä tarkkaa liiketoimintasuunnitelmaa. – Hyvällä konseptointityöllä mahdollistetaan kannattava liiketoiminta ja asiakkaiden mieleenpainuvat käyttäjäkokemukset.

Kierrätystalouden tiekartta >tiekartta

Design Thinking -menetelmässä voi myös hyödyntää tiedonkeruun videointia, käyttäjähaastatteluita, käyttäjäluontaimia ja utelijaisuutta :), tuotteistettuun palveluun kannattaa luoda mallinnettu palvelu.-/arvolupaus, palvelupolun suunnittelussa kannattaa hyödyntää yhtä kuvattua näkymää kuten Service Blueprinttiä sekä liiketoiminnan suunnittelussa Business Model Canvas mallinnusta.

Syyskuun työpajan pohjalta on mukava mennä ensi viikolla asiakkaalle ja pitämään työpajaa tietovaraston sekä raportoinnin vaatimuksista. – Työpajan tavoitteena on määritellä loppukäyttäjille tarpeiden mukaiset raportit ja osallistaa käyttäjiä tekemään vaatismäärittelyt, käyttäjätapauskuvaukset tukemaan heidän liiketoimintaa sekä tiedollajohtamista!

Jos huomaat että teillä on vastaavia tarpeita tai tavoitteita, niin elä epäröi olla yhteydessä. Tehdään yhdessä kannattavaa liiketoimintaa, raportointia ja analytiikkaa 🙂

Kuvien lähteet ovat Lassilan ja Tikanojan facebook -sivuilta.