Konsultointi

omakuva

Konsultointia hyödynnetään silloin, kun halutaan projektiluonteiseen tehtävään asiantuntijaa. Henkilön, joka on tehnyt vastaavia projekteja ja saanut arvokasta kokemusta onnistumisesta ja epäonnistumisesta.

Konsultointitehtäviä on monenlaisia kuten projektipäällikkö, kehityspäällikkö, tuotepäällikkö, palveluiden hallinta, asiantuntija, johdon neuvonantaja ja määrittelijän toimenkuvat.

 

Hankejohtaminen

hanke

Hankkeiden johtamisessa on tärkeää listata ja priorisoida tärkeimmät tavoitteet hankkeen toteutumiseen. Hankkeiden sisällöksi tarvitsee määritellä vaatimukset ja tarvittaessa huomioida yksiköiden väliset tietoaukot. Vaatimusmäärittelyiden ja tarjouspyyntöjen jälkeen saadaan hankkeelle hinta-arvio ja hankkeelle pitää määritellä takaisinmaksu suunnitelma (return on investment (ROI). Hankkeen budjetoinnin ja kannattavuuslaskelman jälkeen hanke voidaan käynnistää ja toteuttaa. Hankkeen suunnittelu, määrittely ja seuranta ovat erittäin tärkeää, näihin löytyy monia menetelmiä ja vaihtoehtoja.

 

Projektijohtaminen

projektit

Projektit pitää sisällään hankkeessa tai sopimuksessa sovittuja tehtäviä ja tavoitteita. Vaatimukset ja tavoitteet pitää olla määritelty, että valmistumisen todentaminen on mahdollista ja tulos halutun lainen. Projektipäällikkö vastaa tehtävien koordinoinnista sidosryhmien välillä ja päävastuussa toimitus sopimuksesta tai tavoitteiden pääsemisestä. Projektijohtamiseen löytyy paljon menetelmiä ja erilaisia vaihtoehtoja projektin toteutumiseksi.

 

Palveluiden johtaminen

lupaus

Palvelut pitää sisällään monesti paljon osa-alueita kuten Service Desk, konsultointi, koulutuksia, ohjelmistoja tai järjestelmiä ja paljon muuta. Palveluiden hallinta on usein haasteellista ja näkyy tarjonnassa ja heikossa käyttöasteessa. 

Useasti kannattaa luoda tarjous -/sopimuspohjiin palvelukatalogi, jossa nähdään mitä palvelua tarjotaan ja minkälaisella mallilla.

Verkkopalveluiden portaalit on tullut palveluihin vahvasti osalliseksi ja ne mahdollistavat tarjonnan näyttämistä ja tekevät kumppanien yhteistyön helpommaksi.

Palveluiden hallinta ja johtaminen on useasti monimutkaista ja siksi palveluille on kehitetty toimintakehyksiä kuten ITIL, ISO sekä tarjottavat palvelutasot ovat useasti monitasoisia. 

Palveluiden mittaaminen on yleinen osa-alue palveluliiketoiminnassa, mutta useasti hyvä mittaustulos ei näy loppukäyttäjälle asti vaan kokemus palvelun käyttämisestä on toisenlainen … on tärkeää mitata ja raportoida loppukäyttäjiä palvelevista kohdista.

Isännöinnin -palvelut voidaan luoda huoltoyhtiöiden ja kumppanien kanssa verkkoporttaalin kautta taloyhtiöille ja asukkaille  – Tuotekehitys yhtiöiden SLA pohjaisen palvelut mitataan yleisesti palveluajoilla. Palvelut ovat yleisesti yksilöllisiä ja siten omaan toimintaan pitää kehittää yksillöllinen palvelusapluuna.

Palveluiden hallintaan löytyy monia menetelmiä ja erillaisia vaihtoehtoja.

Valmennukset 

valmennus

Valmennukset ovat yhdessä toteutettuja kehityshankkeita, jolla pyritään kehittämään omaa tekemistä enemmän ympäristöön toimivaksi.

Suosittelen käyttöönottoa ja jalkautusta varten hyödynnettävän tuotteistettua valmennuskehystä.

prosessi

Valmennuksia kannattaa hyödyntää tilaus-toimitus prosessien tehostamisessa, asiakaskokemuksen parantamisessa, esimiestyön kehittämisessä, johtamistyön kehittämisessä, projektisalkkujen muodostamisessa ja projektitoiminnan kehittämisessä, tuotehallinnan kehittämisessä, asiakastyytyväisyyden ja tiimityöskentelyn parantamiseen.

Jokainen tavoiteltu muutos tarvitsee oman muutoshallinnan ja yhtenä vaihtoehtona on valmentaminen muutokseen tai kehitykseen.