hanke

Hankkeiden johtamisessa on tärkeää listata ja priorisoida tärkeimmät tavoitteet hankkeen toteutumiseen. Hankkeiden sisällöksi tarvitsee määritellä vaatimukset ja tarvittaessa huomioida yksiköiden väliset tietoaukot. Vaatimusmäärittelyiden ja tarjouspyyntöjen jälkeen saadaan hankkeelle hinta-arvio ja hankkeelle pitää määritellä takaisinmaksu suunnitelma (return on investment (ROI). Hankkeen budjetoinnin ja kannattavuuslaskelman jälkeen hanke voidaan käynnistää ja toteuttaa.

Hankkeen määrittely, suunnittelu ja seuranta ovat erittäin tärkeää, näihin löytyy monia menetelmiä ja vaihtoehtoja.