lupaus

Palvelut pitää sisällään monesti paljon osa-alueita kuten Service Desk, konsultointi, koulutuksia, ohjelmistoja tai järjestelmiä ja paljon muuta. Palveluiden hallinta on usein haasteellista ja näkyy tarjonnassa ja heikossa käyttöasteessa.

Useasti kannattaa luoda tarjous -/sopimuspohjiin palvelukatalogi, jossa nähdään mitä palvelua tarjotaan ja minkälaisella mallilla.

Verkkopalveluiden portaalit on tullut palveluihin vahvasti osalliseksi ja ne mahdollistavat tarjonnan näyttämistä ja tekevät kumppanien yhteistyön helpommaksi.

Palveluiden hallinta ja johtaminen on useasti monimutkaista ja siksi palveluille on kehitetty toimintakehyksiä kuten ITIL, ISO standardit sekä tarjottavat palvelutasot ovat useasti monitasoisia.

Palveluiden mittaaminen on yleinen osa-alue palveluliiketoiminnassa, mutta useasti hyvä mittaustulos ei näy loppukäyttäjälle asti vaan kokemus palvelun käyttämisestä on toisenlainen … on tärkeää mitata ja raportoida loppukäyttäjiä palvelevista kohdista.

Isännöinnin -palvelut voidaan luoda huoltoyhtiöiden ja kumppanien kanssa verkkoporttaalin kautta taloyhtiöille ja asukkaille  – Tuotekehitys yhtiöiden SLA pohjaisen palvelut mitataan yleisesti palveluajoilla. Palvelut ovat yleisesti yksilöllisiä ja siten omaan toimintaan pitää kehittää yksillöllinen palvelusapluuna.

Palveluiden hallintaan löytyy monia menetelmiä ja erillaisia vaihtoehtoja.