projektit

Projektit pitää sisällään hankkeessa tai sopimuksessa sovittuja tehtäviä ja tavoitteita. Vaatimukset ja tavoitteet pitää olla määritelty, että valmistumisen todentaminen on mahdollista ja tulos halutun lainen.

Projektipäällikkö vastaa tehtävien koordinoinnista sidosryhmien välillä ja päävastuussa sopimuksesta tai tavoitteiden pääsemisestä.

Projektipäällikkö vastaa kokouksien esityslistoista ja tarvittaessa pöytäkirjan luomisesta. Hän myös järjestää tarvittavat kokoukset projektiin kuuluville henkilöille. Projektisuunnitelman muodostaminen ennen projektin alkamista kuuluu yleisesti Projektipäällikön tehtävään ja kustannusten raportointi.

Projektijohtamiseen löytyy paljon menetelmiä ja erilaisia vaihtoehtoja projektin toteutumiseksi.