valmennus

Valmennukset ovat yhdessä toteutettuja kehityshankkeita, jolla pyritään kehittämään omaa tekemistä enemmän ympäristöön toimivaksi.

Suosittelen käyttöönottoa ja jalkautusta varten hyödynnettävän tuotteistettua valmennuskehystä. Tarvittaessa myös on järjestettävissä yksittäisiä kehitys -pajoja.

prosessi

Valmennuksia kannattaa hyödyntää tilaus-toimitus prosessien tehostamisessa, asiakaskokemuksen parantamisessa, esimiestyön kehittämisessä, johtamistyön kehittämisessä, projektisalkkujen muodostamisessa ja projektitoiminnan kehittämisessä, tuotehallinnan kehittämisessä, asiakastyytyväisyyden ja tiimityöskentelyn parantamiseen.

Jokainen tavoiteltu muutos tarvitsee oman muutoshallinnan ja yhtenä vaihtoehtona on valmentaminen muutokseen tai kehitykseen.