1.  Hotelli asiakkaalla oli tarpeena kasvattaa palveluiden myyntiä tai lopettaa palvelun tarjonta. Asiakkaan kanssa kirjattiin heidän nykyinen palveluiden tarjonta ja niiden käyttöaste, suunniteltiin hotellin vastaanotton vastuut ja työkuvaus uudelleen, verkkopalvelun varausjärjestelmään suunniteltiin yksi prosessivaihe lisää kuin palvelut (kuten aamutakki, minibaarin tarjonta).pp_hotelli

    Lopputuloksena palveluiden käyttöaste kasvoi yli 300% ja pesulapalvelut kasvoivat yli. Valmennuksen takaisin maksaminen oli aika nopealla aikavälillä toteutunut ja asiakastyytyväisyys parani organisaation vastuiden kirkastamisen jälkeen sekä uuden tehokkaammaan toiminnanohjausprosessin jälkeen turhien järjestelmien ylläpidot päätettiin.

    2. Teollisuus asiakkaalla oli haasteena projektien päättämisessä ja takuuajan sisällöstä. Asiakkaan kanssa tehtiin henkilöhaastattelut projektipäälliköille ja toimitusjohtajan kanssa, joka vastasi myynnistä. Lopputuloksena voitiin huomata, että käsitys toimituksesta ei ollut yhdenmukainen myynnin ja projektijohdon kanssa ja sitä piti tarkentaa lähemmäksi toisiaan. Yhteisessä työpajassa muodostui selkeästi määritelty vastuu myynnille jonka rajoissa saa toimia tarjonnan osalta, projektinjohto sai toimitukselle määrittelyn sopimus -/projektisuunnitelmapohjan, joka muodostaa selkeät takuuehdot, laatumäärittelyn ja sisällöt tavoitteet projektille.

    Henkilöstö ja asiakastyytyväisyys tyytyväisyys kasvoi selkeistä uusista tarjous-/ sopimuspohjista.

    pp_led

 

 

 

 

 

3. Pitänyt ammattikorkeakoululle luentoja ketterästä projektihallinnasta vs. muut, tiimityötaidoista, ketterästä            kehittämisestä.

pp_luento